西安红房子一条街2019

更多西安桑拿会所体验报告:点击浏览

Te Lai Si Jia Meng Man Lian

Bei Jing Shi Jian 10 Yue 6 Ri Xiao Xi , Man Lian Tong Guo Guan Fang Wang Zhan Xuan Bu , Cong Bo Er Tu Qian Xia Liao 27 Sui De Ba Xi Zuo Hou Wei Te Lai Si , Gen Ju Bao Dao , Ta De Zhuan Hui Fei Zui Da Ke Yi Da Dao 2000 Wan Ou Yuan 。

Te Lai Si Chu Sheng Yu 1992 Nian 12 Yue 15 Ri , Shen Gao 1 Mi 81,2014 Nian Zai Jia La Ta Sa Lei Kai Shi Ou Zhou Zu Qiu Sheng Ya ,2015-16 Sai Ji Zeng Jing Zu Jie Jia Meng Guo Mi 。2016 Nian , Bo Er Tu Hua Fei 650 Wan Ou Yuan Qian Xia Ta 。 Ta Zai Bo Er Tu Yi Gong Chu Chang 195 Ci Da Jin 26 Qiu , Duo De 2 Ge Pu Chao Guan Jun 、1 Ge Pu Tao Ya Bei Guan Jun He 1 Ge Pu Tao Ya Chao Ji Bei De Guan Jun 。

Zai Jie Shou Man Lian Guan Fang Cai Fang Shi , Te Lai Si Biao Da Liao Zi Ji De Xi Yue Zhi Qing :“ Jia Meng Man Lian Zhe Yang Ju Da Sheng Wang De Ju Le Bu Shi Wo De Rong Yao , Bi Xu Nu Li Cai Neng You Zhe Yang De Ji Hui , Wo Hui Jie Jin Quan Li Zai Zhe Li Qu De Cheng Gong , Wo Zai Bo Er Tu Ying Xia Liao Hen Duo Guan Jun , Xi Wang Zai Man Lian Zhe Yang 。 Zhu Jiao Lian You Zhuo Qing Xi De Ji Hua , Wo Po Bu Ji Dai Xiang Chuan Shang Man Lian Qiu Yi 。”

Suo Er Si Ke Ya Ye Huan Ying Liao Te Lai Si De Dao Lai :“ Huan Ying Te Lai Si Lai Man Lian , Wo Men Guo Qu Ji Nian Du Zai Guan Zhu Ta , Ta Shi Wo Men Xun Zhao De Qiu Yuan , Shi Ge Dou Shi He Ying Jia , Hui Gei Qiu Dui Dai Lai Jue Xin He Jing Zheng 。 Ta Hen Chu Se , Wo Men Xi Wang Ta Lai Dao Man Lian 。”

( Dou Shen )

Posts created 3411

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top